úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›   Tipy na výlet ›  Kostel svatého Ignáce

Kostel svatého Ignáce

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Jezuitský kostel svatého Ignáce je raně barokní stavba s dvouvěžovým severním průčelím. Byl postaven v letech 1663 až 1668 italským architektem Carlem Luragem. Nese jméno svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva JežÚova. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl kostel součástí vojenských kasáren. Od roku 1945 přestal sloužit bohoslužbám a začal pustnout. V podzemní kryptě kostela se nacházelo osmdesát zachovalých mumií mnichů. Porušením systému větrání v kryptě se mumie začaly rozpadat a všechny byly pohřbeny na městském hřbitově. V letech 1991 až 2000 byl kostel citlivě obnoven a předán do užívání Středisku knihovnických a kulturních služeb. Konají se zde výstavy a koncerty, církev kostel stále využívá pro bohoslužby.

Otevřeno duben - září, bližší informace v galerii Lurago. Bezbariérový přístup

Telefon:
pevná linka: +420 474 651 250
pevná linka: +420 474 651 248
WWW:
oficiální: http://www.skks.cz/
E-mail:
oficiální: knihovna@skks.cz
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.