úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›   Tipy na výlet ›  Městská věž - Chomutov

Městská věž - Chomutov

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Městská věž přiléhá ke gotickému kostelu Nanebevzetí Panny Marie a tvoří dominantní stavbu městské památkové zóny. Jedná se o čtyřbokou stavbu o čtyřech patrech. Zvláštností je strop u vstupu i nad schodištěm, který tvoří bohatá sklípková klenba z 90 tých let 15. století. Takovéto zaklenutí točitého schodiště je ojedinělé na celém našem území a podobné řešení lze spatřit jen v Německu či Polsku. Dne 24. července 1598 poprvé věž zachvátil požár, během kterého byly roztaveny původní zvony. Po roce 1625 pak byla stavba zastřešena a zvýšena o poslední patro se strážním ochozem, kde vykonával službu věžný. Po konci třicetileté války byla roku 1651 opětovně opravena střecha, na vrcholek věže byl umístěn orel s korunou. Městská věž byla od počátku příčinou častých neshod v městské radě, neboť její opravy byly pro správu Chomutova velice nákladné, za což si tato významná památka mezi radními vysloužila pojmenování „žralok číslo jedna“. Práce na věži probíhaly průběžně až do roku 1873, kdy byla kompletně rekonstruovaná. Obnova z let 1873-1874 pak této dominantě vtiskla její současný pseudogotický vzhled. Poslední oprava objektu probíhala od jara 1985 do léta 1990, během ní byla snesena makovice věže, ve které se nacházely schránky s dobovými dokumenty. V červenci roku 1990 byla městská věž zpřístupněna jako věž vyhlídková s expozicí historie města. Nad vstupním obloukem lze dodnes spatřit heraldický sloupek se třemi štíty nad sebou z roku 1542. U vstupního oblouku se mimo jiné nachází i socha sv. Floriána – jednoho ze čtrnácti svatých pomocníků.

 

Telefon:
mobilní: +420 774 245 388
WWW:
oficiální: http://www.skz-chomutov.cz/
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.