Talent roku

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+
Město   Kadaň
 
 
v y h l a š u j e
 
 
9. ročník ankety „Talent roku 2018“
 
 
Cílem ankety je péče o podporu a rozvoj talentovaných lidí především nejmladší věkové kategorie.
 
Vyhlašovatel: 
Město Kadaň
 
Soutěžící: 
Žáci a studenti základních škol a středních škol v Kadani, žáci a studenti škol mimo Kadaň s trvalých pobytem v Kadani.
 
Doba podání návrhů:
duben až říjen 2018 
 
Podávání návrhů:
Návrhy podávají ředitelé škol včetně DDM Šuplík Kadaň a Základní umělecké školy Klementa Slavického Kadaň a občanská veřejnost do 2 kategorií:
a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka)
- úspěšnost kandidáta na uměleckých soutěžích 
b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)
- úspěšnost kandidáta v předmětových olympiádách 
- úspěšnost kandidáta v soutěžích středoškolské odborné činnosti (alespoň okresního a vyššího kola)
 
Návrhy se podávají úseku školství do 31. 10. 2018, který zpracuje podané návrhy a předloží je na schůzi rady města v lednu 2019. 
 
Hodnocení:
O vítězi ankety rozhodne rada města na své lednové schůzi. Rada města může rozhodnout, zda v daném roce vybere vítěze v obou kategoriích. 
 
Ocenění:
1. udělení prestižního ocenění „Talent roku 2018“ 
2. věcná cena
3. zveřejnění ocenění v Kadaňských novinách, Kabelové televizi a na webových stránkách města Kadaně
 
 
 
 
 
 
Vítězové ankety „Talent roku 2017“
 
A) Talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka)
DOMINIK BALOG
 
B) Talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josef Löschnera)
VOJTĚCH PEŠOUT
 
Zvláštní uznání za dlouhodobé vynikající výsledky ve vzdělávání
VERONIKA ROUBÍNOVÁ
 
 
 

 

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2018 Blig s.r.o.