úvodní strana Turista  ›  Historie města a regionu ›   Historie ›  Historie elektrifikace města Kadaně

Historie elektrifikace města Kadaně

Historie elektrifikace města Kadaně

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

V roce 1902 podala městská rada návrh na zřízení městské vodní elektrárny v místě ohbí řeky Ohře u obce Želina. Projekt vodní elektrárny byl předložen 22. března 1905. Měl tři varianty a podklady pro něj dodala vodní výzkumná stanice Dr. Martina Kriegra. Po prozkoumání všech návrhů byl schválen konečný projekt v ceně 700.000,- rakouských korun. Současně byl také přijat plán rozvodu elektrické energie v Kadani a okolí včetně rozvodu veřejného osvětlení.

Elektrárna byla vybavena dvěma Francisovými vodními turbínami, které dodala firma Voith a Stadile. Generátory k turbínám dodala firma Siemens a Schuckert. Vodu na turbíny přiváděl 173 metrů dlouhý tunel od jezu u obce Želina. Kladení základního kabelu spojujícího elektrárnu s Kadaní sledovali velmi bedlivě všichni obyvatelé města v obavě, aby nedošlo k jeho poškození. Kabel byl dlouhý 1800 metrů, s průřezem 3 x 20 mm2. Kabel se dochoval bez závad. Stavba byla dokončena v roce 1908.

V letech 1908 až 1910 bylo v Kadani instalováno šest distribučních transformátorových stanic. Sekundární rozvod používal 120 V střídavých a 3 x 220 V pro motory. Vedle nejbližších vesnic kolem Kadaně město uzavřelo smlouvy o dodávce elektrické energie s obcemi Mašťov, Radonice, Hradec u Kadaně, Blov a Vinaře. Do roku 1913 bylo připojeno k severní a jížní magistrále 13 obcí. Spotřeba elektrické energie stále stoupala, a tak se město v roce 1912 rozhodlo zřídit ještě městskou elektrárnu nezávisle poháněnou naftou. 24. června 1912 započala stavba budovy takzvaného “Dieselu”. V roce 1918 již byla připojena 3 města, 13 vesnic a 4 průmyslové závody s celkovou délkou sítě 38 kilometrů.

Protože spotřeba energie nadále výrazně rostla, rozhodla se městská rada opět zvýšit výrobu elektrické energie vybudováním velké elektrárny v Lomazicích. V roce 1919 se započalo se stavbou 5 km dlouhého tunelu vedoucího z elektrárny v Želině nad vesnicí Lomazice, kde byl tunel ukončen. Voda pak byla vedena potrubím k turbínám o rozdílných výkonech. Turbíny v nové elektrárně byly spuštěny postupně a stavba byla dokončena v roce 1925. Lomazický tunel byl rovněž ražen jako Želinský tunel italskými baraby. Dozorem byl pověřen městský vrchní inženýr Jan Jungwirt podobně jako u elektrárny Želina.

Roční výroba energie:

Tato rozsáhlá dodávka byla smluvně pokryta spoluprací s elektrizačním družstvem se sídlem v Žatci.

Text: Jaroslav Stiess

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.