úvodní strana Turista  ›  Volný čas a sport ›   Informace pro cyklisty ›  Generel cyklistické dopravy

Generel cyklistické dopravy

Generel cyklistické dopravy

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Generel cyklistické dopravy města Kadaně je dokument, který má za cíl stanovení koncepce cyklistické dopravy jako součásti dopravního systému města. Bude sloužit pro uplat ňování potřeb cyklistiky ve městě i blízkém okolí. Zárove ň navazuje na regionální cyklistické stezky, které jsou prioritami Ústeckého kraje. Jedná se o otevřený dokument, který se bude v průběhu času průběžně aktualizovat.

Zpracoval: PaedDr. Jiří Kulhánek

Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3.2009.

Generel cyklistické dopravy města Kadaně - ke stažení v PDF

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.