úvodní strana Turista  ›  Historie města a regionu ›   Významné osobnosti ›  Josef LIESLER (1912 - 2005)

Josef LIESLER (1912 - 2005)

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

akademický malíř, grafik

Životopis
19. září 1912 narozen ve Vidolicích u Kadaně
1934 – 38 Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství při Českém vysokém učení technickém v Praze, obor profesury kreslení (profesoři Oldřich Blažíček, Cyril Bouda, J. Sejpka)
1938 – 41 člen skupiny Sedm v říjnu
1942 – 48 člen Spolku výtvarných umělců Mánes
1945 člen SČUG Hollar
1945 – 49 profesor kreslení a architektury na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství při ČVUT v Praze
1949 – 57 člen 1. střediska Svazu československých výtvarných umělců
1958 člen Skupiny 58
1964 čestný člen Florentské akademie
1969 člen Královské belgické akademie v Bruselu
1977 čestný člen českých bibliofilů
23. srpna 2005 zemřel v Praze

Josef Liesler patří ke klasikům moderní české výtvarné kultury a symbolizuje kontinuitu předválečného a poválečného vývoje i tradic výtvarných spolků, zejména Spolku výtvarných umělců Mánes, s kterým vystavoval od roku 1938 a jehož členem byl až do své smrti. Lieslerova malířská i grafická tvorba byla od počátku výrazně ovlivněna literaturou, divadlem a hudbou. Odtud pramení její epičnost, výpravnost a výrazová bohatost. Suverénní kresba, technická jistota a improvizační pohotovost činí z Josefa Lieslera výraznou a nezaměnitelnou individualitu. Umělec se také stal autorem desítek estetických statí a úvah, otiskovaných např. ve Volných směrech, Bloku či Hollaru.

O významu a ohlasu tvorby Josefa Lieslera svědčí řada samostatných výstav doma i v zahraničí, zastoupení ve významných veřejných i soukromých sbírkách po celém světě (např. Galeria degli Uffizi ve Florencii) i četná prestižní ocenění, jako je na příklad čestné členství ve florentské a bruselské akademii nebo dosažení vavřínů nejkrásnější známky světa za rok 1975 za návrh s tématem Mezinárodní hydrologická dekáda.

Samostatné zahraniční výstavy:
1961 Sofia, Plovdiv, Burgas, Varna, Stara Zagora
1964 Oslo
1965 Frankfurt nad Mohanem, Hamburk
1966 Cortina d´Ampezzo, Bagdád, Káhira, Rabat
1969 Berlín, Neuköln
1970 Káhira
1971 Neukirch - Egnach Bodensee, Curych
1972 Víde ň (s J. Švengsbírem), Amsterdam, Apeldoorn, Arbon
1984 Bochum
1989 Dortmund

Výběr ze samostatných domácích výstav :
1945 Praha (SVU Mánes)
1948 Praha (SVU Mánes)
1959 Praha (Galerie Václava Špály)
1977 Bratislava (Mestská galéria), MnichovoHradiště (státnízámek)
1985 Praha (Galerie Fronta)
1987 Karlovy Vary
1988 Praha (SVU Mánes)
1993 Kadaň (městská výstavní sí ň na hradě)
1996 Praha (Galerie Portheimka)
2000 – 2005 Kadaň (stálá expozice na hradě v Galerii Josefa Lieslera)

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.