úvodní strana Turista  ›  Historie města a regionu ›   Významné osobnosti ›  Hans ZEISEL (1905 - 1992)

Hans ZEISEL (1905 - 1992)

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

sociolog a právník
Na začátku 20. století byla Kadaň poklidným okresním městem rakousko-uherské monarchie, oázou míru, hospodářské prosperity a staré dobré středoevropské kultury, kterou nemohly ohrozit ani tehdy zcela běžné komunálně-politické šarvátky. Zde se v nepříliš zámožné rodině živnostníka Otto Zeisela narodil dne 1. prosince 1905 malý Hans Zeisel, později významný americký vědec. Ovšem nepředbíhejme.

Po rozpadu monarchie v roce 1918 se rodina Zeiselových usadila ve Vídni a přijala rakouské státní občanství. Jejich syn Hans Zeisel studoval na víde ňské univerzitě, kde roku 1927 získal doktorát práv a roku 1928 se stal ještě doktorem politologie. Ve Vídni pak založil Výzkumný hospodářský ústav, roku 1935 krátce působil jako vědecký pracovník pro výzkum trhu u československé obuvnické firmy Baťa a měl ve Vídni vlastní právnickou kancelář. Jako člen rakouské sociálnědemokratické strany a reportér víde ňských novin Arbeiter- Zeitung patřil k výrazným odpůrcům nacionálního socialismu i stalinského komunismu. Před obsazením Rakouska Hitlerovým Německem emigroval roku 1938 do New Yorku v USA. Zde se v témže roce oženil s Evou Striker, americkou keramičkou a designerkou, s níž měl syna Johna a dceru Jean. Americké občanství mu bylo přiznáno roku 1944.

V USA se stal jedním z předních sociologů, zabývajících se výzkumem trhu, zejména díky své studii z roku 1947 nazvané Say it with Figures, zabývající se kvantifikací sociologických zkoumání. Od roku 1953 přednášel na právnické fakultě univerzity v Chicagu, kde se brzy stal profesorem statistiky, právní vědy a sociologie. Mimo jiné se věnoval i americkému právnímu systému a jeho neúčinnosti v boji se zločinem, především zpochyb ňoval trest smrti jako údajný odstrašující prostředek pro potenciální zločince. Byl autorem řady odborných publikací (Delay in the Court, Boston 1959. The American Jury, Boston 1966. The Limits of Law Enforcement, Chicago - London 1982), členem mnoha amerických sociologických a statistických společností a držitelem řady akademických ocenění.

Hans Zeisel, jeden z prvních specialistů na výzkum trhu a významný badatel v oboru sociologie práva, zemřel 7. března 1992 v Chicagu, daleko od svého rodného města Kadaně.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.