úvodní strana Turista  ›  Historie města a regionu ›   Významné osobnosti ›  Josef von LÖSCHNER (1809 - 1888)

Josef von LÖSCHNER (1809 - 1888)

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

lékař a balneolog
Významný pediatr se narodil v Kadani 7. května 1809 v rodině mlynáře. Vystudoval medicínu na pražské univerzitě, kde roku 1834 získal doktorát. Poté pracoval na lékařských klinikách. Habilitoval se v akademickém roce 1841/42 v oboru balneologie a dějin medicíny. Spolu s J. Hallou založil roku 1844 Čtvrtletník pro praktické lékařství. Založením Dětské nemocnice císaře Františka Josefa (bývalého špitálu sv. Lazara) se přihlásil ke specializaci na pediatrii, kterou prohloubil od roku 1846 pořádanými přednáškami o dětských nemocech. Profesorem dětského lékařství získal v roce 1849 v Praze (o pět let později se stal profesorem řádným). Současně ale publikoval i balneologické práce, např. o karlovarských (1844) či kyseleckých (kysibelských, 1855 a 1860) pramenech nebo o významu krkonošských Jánských Lázní (1859).

Oborová angažovanost s sebou nutně od počátku 50. let 19. století přinesla členství v různých komisích a zdravotně-správních úřadech na české zemské i rakouské celostátní úrovni. Zvolen byl jak děkanem lékařské fakulty (1849/50), tak i rektorem celé Karlo-Ferdinandovy univerzity (1862/63). Bez zajímavosti jistě nezůstane, že se roku 1853 stal prof. Löschner osobním lékařem císaře Ferdinanda I., který po své abdikaci r. 1848 přesídlil do Prahy. Löschnerova erudice i celoživotní zásluhy byly oce ňovány státními vyznamenáními – Řád Františka Josefa (1850) a Řád sv. Štěpána (1867) – i baronským titulem (1870). Josef von Löschner zemřel 19. dubna 1888 ve Velichově u Karlových Varů, v krajině svých oblíbených minerálních pramenů.

Rodná Kadaň po něm v období před rokem 1945 jako Löschnerovy sady nazvala parkově upravenou plochu někdejší severní partie zasypaných městských příkopů mezi ulicí kpt. Jaroše, okresním soudem (dnes okresním archivem) a kostelem sv. Anny (nyní pravoslavným chrámem Přesvaté Bohorodičky).

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.