Řeka Ohře

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Řeka Ohře pramení ve Smrčinách v Německu ve výšce 670 m nad mořem a vlévá se do Labe v Litoměřicích. Celkově je dlouhá 302 km, na našem území má 256 km toku, rozloha povodí Ohře činí 5631 km2 . Správcem povodí a významného vodního toku je státní podnik Povodí Ohře. Řada autorů potvrzuje, že název řeky pochází z jejího keltského pojmenování Agara, což značí lososí řeka. Jméno je složeno ze dvou slov ag či eg – losos a are či ara – tekoucí voda. Původní název se téměř dochoval na německém území, kde je Ohře nazývána Eger a přes naše hranice byl tento název přenesen i pro německé pojmenování města Cheb. U nás keltskou minulost silně připomíná místní název Ohara či Ohárka.

Při své cestě je řeka Ohře v horní a střední části toku uzavřena Krušnými horami z levé strany, Slavkovským lesem a Doupovskými horami ze strany pravé. Vyznačuje se velkým transportem splavenin a plavenin. Kromě rybářství, byla však Ohře pro obyvatelstvo významná i dalšími užitky jako zavlažováním, využití vodní energie a plavba dřeva. Nejvýznamnější však pro rozvoj hospodářské činnosti Poohří byla voroplavba. Poslední vory se plavily v roce 1906.

Š˜eka ovšem nebyla jen pomocnicí. Docházelo často k povodním. Největší obavy měli obyvatelé na středním a dolním toku z ledochodu, tzv. zelených nebo kada ňských ledů, ničících obydlí a stavby. Největším vodním dílem na Ohři je bezesporu vodní nádrž Nechranice nacházející se v těsné blízkosti Kadaně, která čítá 1300 ha a poskytuje vynikající podmínky pro rekreaci a různé typy vodních sportů, další vodní díla na řece se jmenují Skalka a Kadaňský stupe ň. Jinou možností koupání a sportování a autokempingu je přírodní koupaliště Hradec u Kadaně, autokemp Prunéřov v přírodní oblasti Prunéřovského údolí a samozřejmě autokemp přímo v Kadani vedle koupaliště.

Cyklostezka kolem Ohře směrem do Klášterce nad Ohří se line s mírným kolísáním v těsné blízkosti řeky s četnými zatáčkami a dvěma mosty postavenými z tropického dřeva. Při jízdě po stezce tímto směrem budete po levé straně míjet stolovou horu Úhošť národní přírodní rezervaci s naučnou stezkou, až se dostanete do Zásady, kde můžete navštívit kozí farmu a obdivovat zdejší památnou lípu. Odtud se dostanete až do Klášterce nad Ohří k láze ňskému komplexu s chutným a léčivým pramenem Evženky. Ubere-li se člověk druhým směrem cyklostezky přes hráz Kadaňského stupně, má dvě možnosti. Buč to se vydá z levé strany kolem Františkánského kláštera až narazí na zvukový informační panel před klášterem. Nebo se vypraví vpravo po cyklostezce dál přes nábřeží Maxipsa Fíka linoucí se pod Kadaňským hradem podél řeky kolem kostela Stětí svatého Jana Křtitele až k rozcestníku s mapou. Nejbližší informační centrum je na mírovém náměstí v Kadani, na které se dostanete po červené turistické značce. Zde najdete i prodejnu kol a cyklopotřeb. Po červené značce můžete pokračovat až k železniční stanici Kadaň, která umož ňuje přepravu kol.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.