Galerie MPR

Galerie městské památkové rezervace

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+
Galerie se nachází v jedné z charakteristických prostor středověkého domu. Nazývá se zadní komora a bývá nejstarší obytnou místností domu. Tato galerie je věnována městské památkové rezervaci.
Historické jádro Kadaně bylo roku 1978 prohlášeno městskou památkovou rezervací. V jejím panoramatu se uplatňují zejména budovy kostelů, klášterů, bývalého královského hradu, radnice a městských bran. 
v galerii je umístěno 7 informativních panelů, které obsahující tyto památky:
1) Královské město Kadaň
2) Kadaňský hrad
3) Opevnění
4) Radnice
5) Kláštery
6) Farní areál s kostelem Povýšení sv. Kříže a sloup Nejsvětější Trojice
7) Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 
Uprostřed galerie je umístěn model, který ukazuje základní urbanistické členění města obklopeného opevněním. Roku 1970 jej vytvořila Ivana Kiszová jako součást své absolventské práce. Model je svědectvím o tehdejší podobě města.
Výstavu můžete navštívit v otevírací době Turistického informačního centra v průběhu celého roku. Vstup je zdarma.
 
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.