úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›  Historické památky

Historické památky

Minoritský klášter

Minoritský klášter

Byl založen v roce 1234 spolu s gotickým sí ňovým kostelem svatého Michala. Klášter byl v roce 1784 zrušen a kostel v roce 1786 zbořen, část zdiva kostela se dochovala v čp. 69. Po zboření kostela bylo jižní křídlo včetně průčelí z vysokým pilastrovým řádem přestavěno. V roce 1803 byla zde kolej piaristů s gymnáziem. Od roku 1823 slouží budova veřejným účelům, v současné době je sídlem okresního archivu.

více
Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

Kostel Stětí sv.Jana Křtitele

Nejstarší částí královského města Kadaně je Špitálské předměstí, jehož srdcem je starobylý kostelík Stětí sv.Jana Křtitele. Archeologocký výzkum potvrdil, že byl vybudován někdy v poslední čtvrtině 12. století. Dodnes zachované románské zdivo a především neobvyklý pravoúhlý presbitář kostela svědčí o kulturním vlivu blízkých Frank.

více
Klášter Alžbětinek s kostelem sv. Rodiny a sv. Alžběty

Klášter Alžbětinek s kostelem sv. Rodiny a sv. Alžběty

Tento kostel postavil při klášteru alžbětínek J.K.Kosh v letech 1753-1755. Jednolodní barokní stavba s věží v průčelí má bohatě zdobený interiér z 2. pol. 18. století s platikami kada ňského sochaře K.Weitzmanna z roku 1752 a s nástropními mapami J.Fuxe z roku 1770.

více
Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže

Stojí v místě původního gotického kostela z 13. století. Z pozdější stavby z r.1458 se zachovala předsí ň s krouženou klenbou a spodní partie věže. Po požáru v roce 1635 proběhla barokní přestavba (D.Rossi a D.Orsi) a v dalších letech 1746 - 1755 byla přestavba pod vedením J.K.Koshe.

více
Kadaňský hrad

Kadaňský hrad

Byl založen kolem poloviny 13. století jako sídlo královského správního úředníka a místo příležitostných pobytů panovníka.
více
Radnice čp.1

Radnice čp.1

Radnice, fungovala jako sídlo městské samosprávy od poloviny 14. století. Její budova, bývalá trojlodní tržnice, je situována na roh náměstí a jedné z hlavních ulic. Pro potřeby radnice ji upravili po požáru roku 1362. V přízemí se dochoval gotický klenutý prostor využívaný dnes jako galerie Josefa Lieslera. Obě fasády radniční budovy, mají barokní podobu z 18. století s pozdějšími dopl ňky.

více
Františkánský klášter

Františkánský klášter

Na úpatí jednoho z vrchů západně od Kadaně stála již nejpozději roku 1469 poutní kaple Čtrnácti svatých pomocníků. Františkáni k ní byli uvedeni teprve na jaře 1473.

více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.