úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›  Tipy na výlet

Tipy na výlet

T6 Doupovský motoráček

Odkaz na webové stránky města o možnosti prohlédnutí videa Turistické vlakové dopravy Ústeckého kraje Linky T6 Doupovský motoráček.

více
Výstup veřejnosti na radniční věž

Výstup veřejnosti na radniční věž

Výstup veřejnosti na radniční věž: v květnu, červnu a září v soboty a neděle v časech 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00. V červenci a srpnu od pondělí do neděle v časech 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00.

více
Vinařský rybník

Vinařský rybník

Třetihorní miocenní jíly severočeské hnědouhelné pánve jsou překryty čtvrtohorními sedimenty, z nichž se nejvíce uplat ňují potoční, převážně hlinité náplavy a organické sedimenty (slatiny a hnilokaly).

více

Bešický a Čachovický vrch

Podloží tvoří neovulkanické horniny (tefrity a pyroklastika bazaltoidních hornin).

více

Rašovické skály

Horniny severního okraje třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor jsou zde zastoupeny čedičovými horninami a jejich pyroklastiky. Odlučná plocha starého sesuvu vytvořila vysoké příkré skalní stěny spadající k severozápadu do údolí. Skalní výchozy jsou zvětráváním rozčleněny na několik skalních bloků.

více
Národní přírodní rezervace Úhošť

Národní přírodní rezervace Úhošť

Národní přírodní rezervace Úhošť se nachází na okraji Doupovských hor. Přes rezervaci vede naučná stezka zároveň s červenou turistickou trasou z Pokutic přes vrchol Úhoště do Rašovic.

více
Vodní nádrž 

Nechranice

Vodní nádrž Nechranice

Vodní nádrž Nechranice je se svou rozlohou 1300 ha šestou největší přehradní nádrží české republiky a také přehradou s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě (3 280 m). Vodní dílo Nechranice leží v severních čechách v okrese Chomutov.

více
Přírodní památka Želinský meandr

Přírodní památka Želinský meandr

Želinský meandr s rozlohou 174,5 ha byl vyhlášen v roce 1992 přírodní památkou. Území je chráněno geologicky a geomorfologicky. Nacházejí se zde hluboce zaříznutá údolí meandrující řeky Ohře mezi Nechranickou přehradou a obcí Želina.

více
Rozhledna na Svatém vrchu v Kadani

Rozhledna na Svatém vrchu v Kadani

Objekt rozhledny se nachází na vrcholu Svatého kopce nad městem Kadaní v nadmořské výšce 390 m.n.m. Původní rozhledna byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století a v šedesátých letech minulého století byla zničena požárem.

více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2017 Blig s.r.o.