úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›  Tipy na výlet

Tipy na výlet

T6 Doupovský motoráček

Odkaz na webové stránky města o možnosti prohlédnutí videa Turistické vlakové dopravy Ústeckého kraje Linky T6 Doupovský motoráček.

více
Výstup veřejnosti na radniční věž

Výstup veřejnosti na radniční věž

Výstup veřejnosti na radniční věž: v květnu, červnu a září v soboty a neděle v časech 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00. V červenci a srpnu od pondělí do neděle v časech 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00.

více
Vinařský rybník

Vinařský rybník

Třetihorní miocenní jíly severočeské hnědouhelné pánve jsou překryty čtvrtohorními sedimenty, z nichž se nejvíce uplat ňují potoční, převážně hlinité náplavy a organické sedimenty (slatiny a hnilokaly).

více

Bešický a Čachovický vrch

Podloží tvoří neovulkanické horniny (tefrity a pyroklastika bazaltoidních hornin).

více

Rašovické skály

Horniny severního okraje třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor jsou zde zastoupeny čedičovými horninami a jejich pyroklastiky. Odlučná plocha starého sesuvu vytvořila vysoké příkré skalní stěny spadající k severozápadu do údolí. Skalní výchozy jsou zvětráváním rozčleněny na několik skalních bloků.

více
Doupovská dráha

Doupovská dráha

Jízdní řád letního provozu na Doupovské dráze.

více

Špejchar

Objekt Špejcharu byl prvotním jezuitským kostelem před stavbou kostela sv. Ignáce. Postaven byl kolem roku 1611. Nyní je zde městská galerie. Městská galerie Š pejchar v budově prvotního jezuitského kostela má výborné světelné podmínky a samostatnou část galerie tvoří i její sklepní prostory. Ve stejné budově ještě před vchodem do renesančního atria najdete galerii Zlatý klenot. Na budovu špejcharu přiléhá kostel sv. Ignáce.

více

Kostel svatého Ignáce

Jezuitský kostel svatého Ignáce je raně barokní stavba s dvouvěžovým severním průčelím. Byl postaven v letech 1663 až 1668 italským architektem Carlem Luragem. Nese jméno svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl kostel součástí vojenských kasáren. Od roku 1945 přestal sloužit bohoslužbám a začal pustnout.

více

Městská věž - Chomutov

Městská věž přiléhá ke gotickému kostelu Nanebevzetí Panny Marie a tvoří dominantní stavbu městské památkové zí³ny. Dostavěna byla roku 1525, ale již na přelomu 15. a 16. století byla spodní část zaklenuta bohatou sklípkovou klenbou. Naposledy byla přestavěna v roce 1874 v novogotickém stylu. Přístupna je od května do září, denně kromě pondělí.

více

Skiareál Klínovec

Aktivity nabízené ve Sportcentru Klínovec:

více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.