úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›  Památné stromy

Památné stromy

Památné stromy

Památné stromy

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+
Na Kadaňsku můžete v současné době navštívit zatím 37 stromů vyhlášených za památné a 12 pozoruhodných stromů (jen o kterých v tuto chvíli víme), jenž jsou v návrhu na vyhlášení.
Jen v samotné Kadani a v přilehlém okolí najdete osm stromů vyhlášených za památné - Dub sv. Petra a Pavla, Kadaňskou douglasku, Kadaňskou hruše ň, Lípu u kaple sv. Jana Křtitele, Máchův dub, Nádražní lípu, Svatojakubskou hruše ň, Svatojánskou lípu a dva stromy v návrhu na vyhlášení - Dub Prostředního Vrchu, Dub u Kostelního Dvora, Jírovec na nábřeží Maxipsa Fíka, Jírovec u kostela sv. Anny na Löschnerovo náměstí.
V Rokli jsou dvě památná dubiska - Dolní Hradecký dub a Horní Hradecký dub.
V Úhošťanech se urodily hned tři památné lípy – Svatohavelská, Úhošťanská a Lípa pod Úhoštěm. Abychom tu neměli jen samé lípy, v návrhu na vyhlášení je tu i jeden jilm, zvaný Jilm u koupaliště. Vypadá trochu jako několikahlavý drak :)
V Pokuticích roste Sládečkův dub, který je v návrhu na vyhlášení. Není však veřejně přístupný, roste v remízku uprostřed oplocených pastvin.
V Zásadě u Kadaně máme opět jednu starou památnou lípu, jakou jinou, než Zásadskou :)
Od Zásady se můžete dostat k dalšímu památnému stromu – Meziříčské lípě, která roste pod Úhoštěm v údolí Donínského potoka.
Západně od Úhošťan v údolí, kterým protéká Pastvinský potok, roste Skupina modřínů a smrků v Pastvinském údolí.
Poblíž Vinař na úpatí holého hřbetu jménem Vamperk, rostly tři památné Vamperské duby. Jeden z nich už tam v současnosti není, padl za oběd vichřici. Jinak jde o místo strašidelné, spojené s výskytem upírů. Takže česnek s sebou :) Dále v samotné obci Vinaře najdete Vinařský dub.
U zadní brány Vintířovského parku, v němž si milovníci krásných starých stromů přijdou na své, roste u malebné kapličky památná Lípa u Vintířova.
Blízké Radonice se mohou chlubit dvěma památnými stromy, Radonickou lípou na náměstí a na dohled rostoucím Radonickým javorem.
Na rozcestí z Vojnína do Kadaňského Rohozce a Sedlece roste památná Vojnínská lípa.
Katastr Mašťova skýtá hotové stromo-památné vyžití - Dub u Radechova, Mašťovské podzámecké duby a Skupinu stromů v Mašťově pod Lisovnou – a jednoho kandidáta na památný strom – Lípu ve Spáleném lese.
U Vilémova můžete u bývalého mlýnského náhonu najít Vilémovský dub a na druhé straně obce můžete zahlédnout v břehovém porostu navržený strom na památný Vilémovský jírovec.
Ve Veliké Vsi na návsi roste úctyhodných patnáct památných Podlesických lip.
V Račeticích nečekejte jen cibuli, ale také památný Račetický dub.
V Libědicích jsme objevili Čejkovickou lípu, která je nyní v návrhu, stejně jako nedaleký Jírovec u Přeskak.
V Soběsukském zámeckém parku (zámek tu bohužel už nestojí) lze najít spoustu věkovitých stromů, hlavně dubů. Jedním z nich je památný Svatojosefský dub v Soběsukách. V místě, kde stával kdysi zámek, roste památný Soběsukský akát – netradičně :)
Až se půjdete koupat na Nechranickou přehradu, zastavte se u památné Vikletické lípy, která zdobí kapli sv. Anny a také na návsi u Vikletických akátů, které jsou zatím v návrhu na vyhlášení.
Pod názvem Prunéřov si většinou vybavíme elektrárnu, ale v tomto katastru najdete hned čtyři památné stromy. Dub sv. Kryštofa, Prunéřovskou lípu, Skupinu Třme ňáckých dubů a Kukaččí smrk.
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.