úvodní strana Turista  ›  Turistické atraktivity ›  Nábřeží Maxipsa Fíka

Nábřeží Maxipsa Fíka

Panoramatická skica Nábřeží Maxipsa Fíka

Panoramatická skica Nábřeží Maxipsa Fíka

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+

Panoramatická skica Nábřeží Maxipsa Fíka
autor: MgA. Viktor Vlach - Třiarchitekti
objednatel: Město Kadaň
datum: 05 / 2006
popis: Perspektivní ruční kresba řešeného území projektu Nábřeží Maxipsa Fíka a navazujícího území. Zobrazení koncepce navrhovaných úprav revitalizace nábřeží dle projektové dokumentace Nábřeží Maxipsa Fíka, stupe ň DUR, autor ing. Vít Branda, datum 06/2005.

Autorské právo: Třiarchitekti
podmínky užití díla: výhradně pro účely prezentace projektu. Autorské právo předáním díla nepřechází na objednatele a objednatel se zavazuje autorská práva respektovat a chránit v souladu s obecnými právními předpisy, zejména vyžádat si souhlas autora k užití díla pro jiné účely, než pro které byly zpracovány, a označovat důsledně taková díla autorovým jménem.

Kontakt: Michal Fišer, Malátova 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov
michal.fiser@triarchitekti.cz
tel 224 815 466, 777 227 384

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka – celek III – PODHRADÍ
PŠ˜ÍJEMCE DOTACE: MčšSTO KADAŠƒ, MÍROVÉ NÁMčšSTÍ Č.P. 1, 432 01 KADAŠƒ
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/20.00537
PRIORITNÍ OSA: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
ÚZEMNÍ ODBOR REALIZACE. Regionální rada soudržnosti Severozápad, Masarykova čp. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zhotovitel stavby: JOEL s.r.o, Obchodní 3, 434 01 Most
Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Emrle

Technický dozor investora: MultiTechnik – divize II s.r.o., Na Příkopech 1782, Chomutov
pan Roman Kolařík tel…733184721………….
Datum zahájení realizace projektu: 30.7.2010
Datum ukončení realizace: 30.12.2011
Celkové náklady: 38 304 598,36.- Kč
Dotace: 25 000 000.- Kč
Z toho prostředky z EU: 22 972 972,97.- Kč
Prostředky národních veřejných zdrojů: 2 027 027,03.- Kč

Stavba Nábřeží Maxipsa Fíka celek III byla dokončena dne 30.4.2012

Nábřeží Maxipsa Fíka je Klubem českých turistů – oblast Ústecký kraj vedeno jako červená, tedy nejvýznamnější, turistická trasa.

EU logo


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

Neoficiální stránky města Kadaně a Kadaňska | Provozovatel: Městský úřad Kadaň| Prohlášení o přístupnosti
Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | © 2010 - 2019 Blig s.r.o.